Als u uw huidige woning verkoopt en een nieuwe woning koopt na 31 december 2012, krijgt u mogelijk te maken met nieuwe belastingregels rond de eigen woning en de hypotheekrenteaftrek. Het is afhankelijk van uw situatie voor welke hypotheekvormen u in aanmerking komt.

Welke hypotheekvorm u kunt kiezen, is afhankelijk van uw situatie:

 • U verhuist en hoeft geen extra lening
  Verhuist u naar een andere woning en heeft u geen aanvullende hypotheek nodig? Dan gelden de nieuwe belastingregels niet en kunt u uw huidige hypotheekvorm meenemen naar uw nieuwe woning. De geldverstrekker beoordeelt aan de hand van de geldende regels voor hypotheekverstrekking wat uw mogelijkheden op dat moment zijn.
 • U verhuist en heeft een extra lening nodig
  Verhuist u naar een andere woning en is het koopcontract niet getekend vóór 1 januari 2013? Dan krijgt u te maken met de nieuwe regels als u een aanvullende hypotheek nodig heeft. Voor de aanvullende hypotheek geldt dat u deze binnen 360 maanden (30 jaar) geheel en minimaal annuïtair moet aflossen om in aanmerking te komen voor hypotheekrenteaftrek. Dit betekent dat u voor deze lening kunt kiezen tussen eenannuïteitenhypotheek en een lineaire hypotheek. Voor de bestaande hypotheek blijven de huidige regels gelden. U kunt deze hypotheekvorm meenemen naar de nieuwe woning. U bent niet verplicht om bij dezelfde geldverstrekker te blijven.
 • U verkoopt uw woning in 2013 of erna en gaat huren
  Als u uw woning in 2014 verkoopt, moet uw hypotheek voor de nieuwe woning uiterlijk in 2015 passeren.
 • U verkocht uw woning in 2012 en huurt sindsdien
  Als u voor 2012 geen woningbezitter meer was, in die tijd huurde, maar nu weer een eigen woning bezit, dan heeft het oude recht nog gevolgen voor u. De jaren waarin u sinds 2001 renteaftrek hebt gekregen worden in mindering gebracht op de jaren dat u nog recht heeft op renteaftrek. Om recht op renteaftrek te behouden moet u uw hypotheek minimaal annuïtair aflossen. Hiervoor geldt de maximale termijn van dertig jaar. De jaren waarin u tot en met 2013 renteaftrek kreeg, worden in dit geval in mindering gebracht op het aantal jaren dat u nog recht heeft op renteaftrek, maar niet op het maximum aantal jaren dat u mag aflossen om op die renteaftrek recht te houden.

Uitzonderingssituaties:

 • U heeft uw woning verkocht en een nieuwe woning aangekocht in 2012
  Heeft u uw eigen woning met hypotheek in 2012 verkocht en vóór 1 januari 2013 een onherroepelijke koopovereenkomst gesloten voor een bestaande of nieuwbouwwoning?  Dan gelden de nieuwe regels niet voor u en mag u wanneer u een aanvullende hypotheek nodig heeft ook nog kiezen uit andere hypotheekvormen, zoals een (bancaire) spaarhypotheek.  De levering van de woning moet wel uiterlijk vóór 1 januari 2014 plaatsvinden. Ook moet de hypotheek voor die datum passeren. Een voor 1 januari 2013 gesloten onherroepelijke koopovereenkomst mag wel de gebruikelijke ontbindende voorwaarden – zoals voorbehoud financiering en de wettelijke bedenktijd van 3 dagen – en eventuele opschortende voorwaarden bevatten.
 • U heeft uw woning verkocht in 2012 en koopt een woning in 2013
  Heeft u uw eigen woning, waarop een hypotheek rustte, verkocht in 2012? Dan valt u voor de hoogte van de hypotheekschuld van uw voormalige woning bij de aankoop van een nieuwe eigen woning in 2013 onder het overgangsrecht. U bent dan niet verplicht om uw bestaande hypotheek minimaal annuïtair af te lossen. U kunt de bestaande hypotheekvorm meenemen naar de nieuwe woning. Heeft u een hogere hypotheek nodig, dan gelden voor het aanvullende deel de nieuwe belastingregels en moet u deze aanvullende hypotheek verplicht minimaal annuïtair aflossen.
 • U verkoopt uw woning in 2013 of erna en gaat huren
  Verkoopt u in 2013 of in de jaren erna uw woning, huurt u tussentijds een woning en koopt u vervolgens op een later moment een nieuwe woning? Dan valt u met uw bestaande hypotheek onder het overgangsrecht als u een nieuwe eigenwoningschuld aangaat binnen het lopende jaar of het daarop volgende kalenderjaar. Als u uw woning dus in 2013 verkoopt, moet uw hypotheek voor uw nieuwe woning voor eind 2014 passeren. En als uw woning in 2014 verkoopt, moet uw hypotheek voor uw nieuwe woning uiterlijk eind 2015 passeren, et cetera. Dan moet ook de overdracht van de woning hebben plaatsgevonden. Voldoet u hieraan, dan kunt u desgewenst uw bestaande hypotheekvorm meenemen naar de nieuwe woning. Heeft u een hogere hypotheek nodig, dan gelden voor dit deel wel de nieuwe belastingregels. De aanvullende hypotheek moet u minimaal annuïtair aflossen.
  Als het passeren van de hypotheekakte voor de aankoop van de nieuwe woning later plaatsvindt, dan moet u de volledige hypotheek voor de nieuwe woning minimaal annuïtair aflossen.