Steeds meer gemeenten verstrekken Startersleningen aan Starters op de woningmarkt of voeren deze lening opnieuw in. De Starterslening is speciaal bedoeld voor Starters op de woningmarkt die de financiering voor de aankoop van een eerste woning niet rond kunnen krijgen.

De Starterslening overbrugt het verschil tussen de verwervingskosten van jouw Starterswoning en het bedrag dat jij bij een geldverstrekker maximaal kunt lenen volgens de normen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Een Starterslening financiert dus dat deel van de aankoopkosten van een Starterswoning welke jij op basis van jouw inkomen niet kunt lenen.

Naast het voordeel dat jij met een Starterslening dus  méér kan lenen, betaal je minimaal de eerste 3 jaar géén rente en aflossing over deze lening! Na 3 jaar ga je als Starter rente en aflossing op de Starterslening betalen, tenzij uit een hertoetsing van de SVn blijkt dat jouw inkomen dat (nog) niet of slechts gedeeltelijk toelaat.